Legal

  • Identitat del Responsable: CELLERS DOMENYS I SECCIO DE CREDIT, SCCL
  • Nom comercial: CELLERS DOMENYS
  • NIF / CIF: F-43012384
  • Direcció: C/ Prat de la Riba, 18, 43713-Sant Jaume dels Domenys
  • Correu electrònic: rgpd@cellerdomenys.com
  • Activitat: Cooperativa agrícola amb Secció de Crèdit. Engloba les seccions de crèdit de Rocafort de Queralt, Blancafort, Pira, Banyeres del Penedès, Rodonyà i La Bisbal del Penedès.

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas. Además, las siguientes actividades también están prohibidas explícitamente: “Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años”

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals d’ús juntament amb les condicions de contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l’accés i la utilització de la pàgina web accessible mitjançant el nom de domini https://www.botiga.domeniowines.com (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes a través d’aquest. El simple accés a la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “el” Usuari “) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • Que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residencia.
  • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte, té capacitat suficient per a això.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la Web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes condicions generals no afectarà els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

1. Accés a la Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquesta. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

3. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals.

Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol classe de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

II.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

IV.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol.licitació.

V.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VI.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

VII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a CELLERS DOMENYS davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, CELLERS DOMENYS el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

De vegades, CELLERS DOMENYS pot facilitar a l’Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins diaris, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d’una adreça única i privada, de manera que l’Usuari no necessitarà introduir les seves claus d’accés al Lloc web. En conseqüència, l’Usuari haurà de tractar les comunicacions de CELLERS DOMENYS de forma confidencial i abstenir-se d’enviar-les a tercers, a fi d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

4. Exclusió de Responsabilitat

L’accés de l’Usuari a https://www.botiga.domeniowines.com no implica per CELLERS DOMENYS l’obligació de controlar l’absència de virus, galetes o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CELLERS DOMENYS no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

CELLERS DOMENYS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés a https://www.botiga.domeniowines.com pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, CELLERS DOMENYS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a CELLERS DOMENYS, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de CELLERS DOMENYS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

CELLERS DOMENYS no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CELLERS DOMENYS.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de https://www.botiga.domeniowines.com, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CELLERS DOMENYS o de tercers, dels que compta amb autorització, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests .

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CELLERS DOMENYS o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueix algun dret sobre aquests.

En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent-hi la identitat del seu autor.

Versió: juny 2020